Хипербарна оксигенация в БАРОКАМЕРА срещу лъчева болест

Хипербарната оксигенация (HBO) е лечение с чист кислород в среда под високо налягане в
медицинско устройство – Барокамера. Принципите, на които се основава този метод, се дължат до
голяма степен на законите на физиката, които регулират разтварянето на газовете в телесните
течности и тяхното разпределение в тъканите.
Човек може да живее без храна и вода от няколко дни до няколко седмици, но е достатъчно да
прекъсне доставката на кислород за една или две минути и да настъпи смърт. Дефицитът на
кислород за тъканите и органите е фатален.
Кислородът в кръвта е химически свързан с хемоглобин (19,1 об.%), както и разтворен в плазма
(0,3 об.%). При нормални условия доставката на кислород до тъканите се осъществява от
хемоглобина, който е в еритроцитите, а разтворената фракция само регулира този процес.
При всички заболявания, когато доставката на кислород до органите и тъканите е нарушена, се
развива хипоксия (кислородно гладуване). Виталните органи (сърце, мозък, бъбреци, черен дроб)
са изключително чувствителни към липса на кислород и не могат да функционират нормално, ако
има недостиг.


Хипоксия може да възникне по различни причини – това е нарушение на проходимостта на
съдовете, доставящи органа (атеросклероза, възпаление, оток и др.), както и намаляване на
количеството на хемоглобина и много други причини, свързани с респираторна патология,
сърдечна дейност и др. За лечение на тези състояния са разработени различни методи на
кислородна терапия (кислородна терапия). Въпреки това, при нормално атмосферно налягане,
дори дишането на чист кислород често не е в състояние да премахне дефицита на кислород на
нивото на клетките на органите и тъканите. Единственият начин да се реши този проблем е да се
увеличи количеството кислород, пренасяно от кръвта. Последното е възможно само в барокамера с
чист кислород и повишаване налягане, тъй като е известно, че под налягане газовете се разтварят
по-добре в течности. Под налягане в барокамера кислородът, разтваряйки се в плазмата и
интерстициалната течност в необходимите количества, попада в органите и тъканите, където
хемоглобинът не достига.


По този начин е възможно да се премахне кислородният глад в болния орган, да се възстанови
неговата функция и устойчивост на патогенни фактори. Освен това, според съвременните
концепции, кислородът при повишено налягане действа като общ адаптоген, който повишава
устойчивостта на организма към различни стресови влияния. В допълнение, HBO има редица
ефекти, които благоприятно влияят върху състоянието на пациента: анти-оток ефект;
противовъзпалително действие; ускорява хода на раневия процес, насърчава пролиферацията на
съдовите капиляри и възстановява намаления кръвен поток в органите и тъканите. HBO
нормализира синтеза на колаген, ускорява образуването на калус, стимулира производството на
стволови клетки, увеличава регенарацията на теломери, премахва остеопорозата и др..
Трябва да се отбележи, че друго важно предимство на използването на метода HBO е, че този
метод ви позволява да сведете до минимум употребата на лекарства.


И всъщност HBO е в състояние да се справи и с положителна корекция например при
радиационно увреждане на тялото. Днес радиобиолозите вярват, че йонизиращото лъчение,
преминавайки през живата тъкан, причинява образуването на свръхактивни краткотрайни (10-16
сек.) Радикали, които дори за толкова кратко време причиняват необратими фатални промени в
клетките. И тъй като по време на живота на тези радикали нищо не може да им се противопостави,
тогава след определени дози йонизиращи лъчения може да се очаква само неизбежен тъжен край,
провеждащ симптоматична терапия. Това са летални дози за обща експозиция на човека или дози,
които причиняват неизбежна некроза на тъкани с локални радиационни увреждания..
И все пак има и други мнения по този въпрос. Още в началото на 50-те години на ХХ век професор


Б. Н. Тарусов излага концепцията, според която свръхактивните краткотрайни радикали,
проблясващи, инициират лавиноподобно повишаване на реакциите на пероксидно радикално
окисление на липидите на клетъчните мембрани, което допълнително води до клетъчна смърт.
Тази теория е блестящо разработена и доказана и от академик Н. М. Емануел, но вече можем да
поставим „блок“ върху тези реакции, предпазвайки клетката от смърт чрез използване на
ХИПЕРБАРНАТА ОКСИГЕНАЦИЯ.. По този начин, когато приемам теорията на Б.Н. Тарусов,

хипотетично, сме в пълна безнадеждност и се появява празнина в резултат, на което са направени
наблюдения при 13 пациенти подложени на хипернарна оксигенация, с локални радиационни
увреждания с дози твърдо йонизиращо лъчение, обикновено причиняващи некроза на тъканите
(над 4000 рад),При тях не се наблюдава тъканна некроза. Дозата им на облъчване варира от 4600
до 11700 рад. Пациентите са получавали традиционна терапия и Хипербарна оксигенация.. При
всички пациенти след спускането на мехурите от изгаряне е наблюдавана чиста „млада“ кожа.
Какви изводи могат да се направят от това? Първо, Б. Н. Тарусов и Н. М. Емануил са прави в
теорията за реализиране на биологичния ефект на твърдото йонизиращо лъчение. На второ място,
HBO явно действа, като неутрализира излишъка от „пероксиди“, стимулирани от него, с ендогенни
антиоксиданти. Трето, крайно време е радиобиолозите да тестват този ефект на HBO в
експеримент и безнадеждността на проблема с радиационните наранявания ще бъде решена. Това
може да се направи бързо и евтино.


Барокамерата може да се използва и за лечение на практически здрави хора, които имат
определени рискови фактори в ежедневието си или на работното си място. Такива процедури са
показани за пациенти с рискови фактори за коронарна болест на сърцето, представени от високи
нива на холестерол в кръвта, наднормено тегло и ниска устойчивост на физическа активност.
Камерата под налягане ще бъде от полза за хората, чиито дейности са стресиращи. Може да се
използва при невропсихиатрични разстройства и тежки физически натоварвания. Хипербаричната
оксигенация е показана за пациенти, които са изложени на въздействието на електромагнитно
поле, компютри, мобилни и други комуникационни системи. Това ще помогне за значително
повишаване на нервната и физическа издръжливост на спортисти, както и на пилоти, моряци и
хора, работещи на височина (монтажници на височина, алпинисти и др.).
Извадки от „Ръководство за хипербарна медицина“ (Москва, 2008).